×

HLAVNÍ STRANA

SLUŽBY

REFERENCE

O MNĚ

KONTAKT

hamburger ikona

HYPOTÉKY

dům pořízený na hypotéku

Co je hypotéka?

Hypotečním úvěrem lze financovat koupi nemovitosti určené pro bydlení. Nastavení základních parametrů úvěru na jeho začátku hraje klíčovou roli pro pohodlné splácení do budoucna.
U hypotéky řešíme nejen to, jak ji získat, ale také to, jak ji bezpečně splácet a zaplatit tak co nejméně na úrocích bance.

SPLÁTKOMĚR

HYPOTEČNÍ PŮJČKA

ROČNÍ ÚROK

%

DOBA SPLÁCENÍ

let

Příprava pro získání hypotečního úvěru

Ideální je se na hypotéku řádně připravit. Nejde pouze o to, mít dostatek vlastních zdrojů požadovaných bankou, ale především mít jistotu, že kroky, které dělám, zvyšují šanci na získání úvěru.

KROK 1

Vliv úvěru na současnou a budoucí situaci

Předtím, než začnete vůbec přemýšlet o koupi nemovitosti a poohlížet se po novém bydlení na realitních serverech, uploadujte své cashflow. Kontaktujte svého finančního poradce (mě, odborníka) a nechte si, pomocí analýzy příjmů a výdajů, spočítat, jak hypotéka ovlivní Váš rodinný rozpočet nyní.

Zamyslete se také, jaké jsou Vaše plány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zjistěte, jak bude úvěr ovlivňovat Vaše cashflow do budoucna.

Na základě těchto informací byste měli zjistit, co si můžete dovolit a jak úvěr v jeho prvopočátku nastavit.

KROK 2

Prověření bonity – posouzení schopnosti splácet úvěr

Ještě, než se pustíte do hledání nemovitosti, udělejte dva zásadní kroky, kterými zvýšíte pravděpodobnost získání úvěru téměř na 99%.

1. Vyžádejte si výpis z bankovních a nebankovních registrů, abyste měli jistotu, že nejste v těchto registrech evidování jako dlužník po splatnosti, nebo klient, který nesplácí své závazky včas.

2. Požádejte svého zaměstnavatele, nebo účetní o potvrzení o výši průměrného příjmu. Ujistěte se, že Váš zaměstnavatel započítá do průměrné mzdy např. i roční bonusy.

KROK 3

Hledání vhodné nemovitosti

Pokud najdete vzorek potenciálních nemovitostí ke koupi, konzultujte jejich cenu s odborníky. Můžete se například zeptat svého finančního poradce, aby nechal vyhotovit odhad ceny Vámi vybrané nemovitosti pomocí cenových map. Kontaktovat můžete také přímo odhadce nemovitostí a vyslechnout si jeho názor ohledně výše kupní ceny za nemovitost.

Pokud tyto
3 základní kroky dodržíte, s velkou pravděpodobností hypotéku získáte.

 poradkyně pomáhá se získáním hypotéky

Jak pohodlně splácet hypotéku

Jak už bylo zmíněno v předešlém tématu: příprava pro získání hypotečního úvěru, zamyslete se znovu, jaké jsou Vaše plány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu do budoucna. Zohledněte především případný propad příjmu spojený s plánováním rodiny nebo odchodem dětí na vysokou školu.

Naopak můžete i počítat s postupným navyšováním rodinného nebo osobního příjmu. Můžete tak promítnout do Vašeho plánu případné předčasné splacení hypotečního úvěru. Více v tématu: dlouhodobé investice.Proces koupě nemovitosti v čase

časová osa časová osa

Dodržení 3 základních kroků pro získání hypotéky (Týden)


Podání žádosti o úvěr – první scoring (1-2 dny)


Podpis Rezervační smlouvy na nemovitost a složení rezervační zálohy (5 dní)


Doložení příjmů a objednání odhadu nemovitosti
(2-3 týdny)


Kontrola návrhu kupních smluv k nemovitosti


Schválení úvěru a podpis úvěrové dokumentace


Podpis kupních smluv


Čerpání hú na základě podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (po splnění odkládacích podmínek čerpání)


Nabytí nemovitosti: podání kupních smluv na katastru nemovitostí na základě složení celé kupní ceny za nemovitost


Splnění dodatečných podmínek úvěru po jeho čerpání


Podání daňového přiznání k nabytí nemovitosti

Celý proces se dá pohodlně zvládnout v horizontu jednoho měsíce.

hypoteční poradkyně

FAQ - Často kladené otázky

ÚČELOVOST

Na co mohu peníze z hypotéky použít?

U účelové hypotéky pouze na investici spojenou s bydlením. Koupě, výstavba, rekonstrukce nebo vypořádání majetkových poměrů týkajících se nemovitosti.


Mohu si vzít hypotéku na cokoliv?

Ano. Jedná se o tzv. americkou hypotéku. Bance nesděluji na co peníze využiji. Mohu je využít opravdu na cokoliv.


PARAMETRY

Jaká je maximální splatnost hypotéky?

Standardní splatnost je 30 let do konce produktivního věku klienta. Některé banky umožňují prodloužit splatnost až na 40 let do 70ti nebo 75ti let věku.


Jakou zvolit fixaci úrokové sazby?

Vždy v návaznosti na aktuální výši úroků hypoték a na plánech ovlivňujících budoucí změny cashflow, o kterých víme.


Kolik musím mít vlastních zdrojů pro získání hypotéky?

Je to 10-20% z odhadní ceny nemovitosti. Některé banky stále akceptují použití cizích zdrojů na dofinancování části kupní ceny za nemovitost.


Příjmy

Mohu prokazovat příjem ze zahraničí?

Ano i za předpokladu, že je poukazován na zahraniční účet. Většinou banky akceptují hlavně příjem ze zaměstnání.


Jaké formy příjmu banky uznávají?

Příjem ze závislé činnosti, z podnikání na základě obratu společnosti, z pronájmu a budoucího pronájmu, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, nerozdělený zisk společnosti, z obratu na účtu, z vlastní společnosti, z výnosu ze zainvestovaných prostředků, stipendium, a další...


Mohu prokázat příjem z obratu firmy?

Ano, ideální je, když nejste ve ztrátě a firma nemá záporný vlastní kapitál.


Akceptují banky příjmy v podobě dávek? A jakých?

Výživné, příspěvek na péči, invalidní důchod, starobní důchod, rodičovská, mateřská, sirotčí důchod, a další...


Započítávají banky příjem z alimentů?

Ano, většinou do 18 let věku dítěte, nebo s prokazatelným statusem studenta.


Mohu získat hypotéku bez prokazování příjmu?

Bez úplného prokazování ne. Existují varianty čestných prohlášení.


Mohu získat hypotéku když mám pracovní smlouvu na dobu určitou?

Ano, ideálně pokud nekončí 1-3 měsíce před podáním žádosti o úvěr.


Jsou akceptovatelné příjmy z pronájmu?

Ano, uvedené i neuvedené v daňovém přiznání (neuvedené, pouze za 1. rok nájmu)


ZÍSKÁNÍ

Jak dlouho trvá sjednání hypotéky?

Většinou 14 dní až 3 týdny.


Mohu podat více žádostí najednou?

Ano, ideální je nepodávat více než 3.


Je lepší žádat o hypotéku ve své bance?

Někdy to může být výhodou, ale pravidlo to není.


Mohu žádat o hypotéku v bance kde nemám běžný účet?

Ano, mohu. Někdy to může znamenat např. vyšší úrok.


SPLÁCENÍ

Mohu splácení hypotéky přerušit?

Za mimořádných okolností ano, pokud nemám sjednáno přerušení splátek před podpisem úvěrové smlouvy.


Mohu prodloužit splatnost úvěru?

Ano. Pozor, banka toto může brát jako neschopnost splácet úvěr a zaznamenat tuto informaci negativně do registru dlužníků.


Mohu v průběhu hypotéky snížit splátky?

Ano, opět za mimořádných okolností, pokud nemám tuto službu předem domluvenou v úvěrové smlouvě.


PŘEDČASNÉ SPLACENÍ

Mohu úvěr předčasně splatit bez sankce?

Splatit ano. Sankci banka vypočítá jako účelně vynaložené náklady na předčasné splacení.


Mohu úvěr splatit mimořádnou splátkou?

Ano, mimořádnou splátku mohu ze zákona uskutečnit každý rok ve výši až 25% z původní částky úvěru.


Mohu prodat nemovitost na které vázne zástavní právo ve prospěch banky?

Ano, ovšem musím nejprve získat souhlas banky.


Existuje hypotéka kterou mohu predčasně splatit kdykoliv bez sankce?

Jedná se o tzv. hypotéku s pohyblivou sazbou. Její výhoda je právě možnost předčasného placení zcela a bez sankce kdykoliv.


Jaké jsou sankce za předčasné splacení hypotéky?

Jedná se o účelně vynaložené náklady. Banky do těchto nákladů nemohou ze zákona počítat např. úroky, které by klient zaplatil do konce fixace úrokové sazby. Jedná se o náklady na rezervaci zdrojů a administrativní náklady.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

*
*
*
panenka kontaktujte mě

©2020 Helena Kmochová

Vyrobilo studio >Vectors

GDPR

Cookies