×

HLAVNÍ STRANA

SLUŽBY

REFERENCE

O MNĚ

KONTAKT

hamburger menu

INVESTICE

investiční poradenství

Co byste měli vědět o investicích?

Investování na finančních trzích dnes představuje jednu z nejefektivnějších možností, jak zvyšovat hodnotu svého majetku v čase. Vysokého efektivního zhodnocení dosahujeme především složeným úročením investovaných peněz.
Tzv. úroky z úroků.

Pro ideální nastavení investičního portfolia je potřeba zohlednit
tři základní veličiny.

investiční poradkyně

Investiční trojúhelník je obecně známá a často používaná pomůcka k vysvětlení a pochopení základních principů investování. Ideální investice by z tohoto pohledu byla vysoký výnos, nízké riziko a vysoká likvidita. Bohužel platí, že pokud chci mít vysoký výnos, z toho zákonitě plyne i vysoké riziko. Pokud se budu těchto jednoduchých pravidel držet, zvýším tím efektivnost své investice.

VÝNOS

investiční trojúhelník

RIZIKO

otáčivá ikona

OTOČIT

otáčivá ikona

OTOČIT

otáčivá ikona

OTOČIT

Zisk z investovaných peněz

Nepodceňujte sílu pravidelné investice ve zvoleném horizontu, ale zároveň nepřeceňujte její potenciál. Výnos investice úzce souvisí především s její délkou v čase. Nenechte se tedy nalákat na vysoké výnosy u investic s krátkodobým horizontem. Snažte se porozumět danému podkladovému aktivu a zhodnoťte jeho reálný potenciál.

Dostupnost Vašich prostředků

Rozmyslete si jak rychle a kdy budete investované prostředky potřebovat. Nastavte investiční horizont podle, kterého můžete určit bezpečnou rizikovost portfolia.

Míra do jaké chcete se svou investicí riskovat

Pro správný výběr investic by měl každý klient znát svůj rizikový profil. Než se pustíte do jakýchkoliv rozhodnutí, zkuste sami sebe otestovat v investičním dotazníku.

investiční poradkyně

Vhodnou investiční strategii zvolíme podle cíle a doby, po kterou chcete své peníze investovat.

Krátkodobá investice

Spořící účet, termínovaný vklad a peněžní trh

  • slouží především k ochraně kapitálu před inflací


  • můžeme ji využít k tvorbě nezbytné permanentní rezervy pro případy výpadku pravidelného měsíčního příjmu

Střednědobá investice

Nemovitosti a dluhopisy

  • její potenciál můžeme využít především v tom, že myslíme na nedaleké plánované výdaje, které budeme muset nebo chceme uskutečnit


  • díky tvorbě a zhodnocení střednědobé rezervy nás může stát např. rekonstrukce domu nebo koupě auta méně peněz a můžeme si tak zajistit stejné cashflow rozpočtu, který bychom jinak byli nuceni zatížit například krátkodobým úvěrem

Dlouhodobá investice

Akcie

  • nejčastěji se využívá k tvorbě rezervy na důstojnější nebo předčasnou penzi


  • protože se jedná z pravidla o vysoké cílové částky, které požaduji mít v dlouhodobém horizontu k dispozici, moji největší komoditou je čas a tedy i možnost investovat do podkladového aktiva – Akcií


  • častým využitím dlouhodobé investice je i cíl předčasně splatit hypoteční úvěr. Nejen, že své peníze zhodnotím v čase, ale zároveň také ušetřím spoustu peněz na úrocích

FAQ - Často kladené otázky

INVESTICE

Vyplatí se investice do podílových fondů?

Ano. Je však potřeba si dát pozor na celkovou nákladovost a rizikovost fondu.


Jak zjistím svůj rizikový profil?

Vyplněním investičního dotazníku.


Jaké jsou nejpoužívanější investice na důchod?

Investice do podílových fondů zaměřených na globální akciový trh.


Jaké jsou poplatky spojené s investováním?

sou to manažerské poplatky (tzv. management fee) za obhospodařování fondů a vstupní poplatky. Některé fondy mají i tzv. success fee (poplatek ze splněného výnosu).


Mohu o své peníze v investicích přijít?

Ano. Pokud zvolíte příliš rizikové portfolio s krátkým horizontem, je pravděpodobné, že můžete realizovat ztrátu.


Jaké je průměrné zhodnocení pravidelných investic?

Určuje se podle rizikovosti portfolia a horizontu splatnosti. Krátkodobé 1-2%, Střednědobé 3-4% a Dlouhodobé 5-6% ročně.


Mohu investovaní do vybraného fondu přerušit?

Ano. Investování je dobrovolné. Výzvy na nezainvestování Vašich peněz Vás nečekají.


Jak snížit riziko investice?

Správnou diverzifikací Vašeho portfolia do více fondů. Pokud máte malou částku i investování, můžete riziko snížit nákupem tzv. fondu fondů. Nevýhodou je vyšší nákladovost.


Mohu investovat do světových firem?

Ano, prostřednictví fondu zaměřeného na nákup velkých značek tzv. blue chips ( kcie největších a nejziskovějších společností se stabilním růstem vyplácejících dividendu).


Co dělat když má investice poklesne o více než 10%?

Pokud máte před sebou další dekády investování, v případě poklesu trhu se vyplatí investici navýšit. Pokud se tak stane těsně před plánovaným výběrem investice, je vhodné zvážit nutnost výběru.


Jak investovat jednorázově?

Mohu investovat do podílových fondů, kam svou jednorázovou investici po částech rozložím, abych minimalizoval riziko jednorázového nákupu za danou cenu. Nebo mohu vytvořit portfolio z dluhopisů konkrétních firem, fondů FKI (fond kvalifikovaných investorů). Záleží, s jakým kapitálem disponuji.


Jak investovat pravidelně?

Prostřednictvím podílových fondů. Mohou to být fondy peněžního trhu, nemovitostní fondy, dluhopisové, smíšené a akciové. Existují fondy, které vyplácí dividendové výnosy. Nebo mohu nakoupit již předvolené portfolio fondů, které funguje na bázi postupné transformace investovaných peněz do konzervativnějších portfolií. Při výběru mě pak nepřekvapí velký pokles trhů. Svou investici mám již v bezpečným přístavu dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

*
*
*
panenka kontaktujte mě

©2020 Helena Kmochová

Vyrobilo studio >Vectors

GDPR

Cookies